Historie

NetZeeuws.nl is op vrijdag 13 september 2013, gelanceerd op de openingsdag van de 15de editie van Film by the Sea, het filmfestival in Vlissingen, waarvan NetZeeuws.nl overigens geen onderdeel is.

NetZeeuws.nl wil een platform zijn waarop alle Zeeuwse films uiteindelijk een plaatsje krijgen. Alle genres komen aan de orde met de bedoeling uiteindelijk als ‘TV on demand’ liefhebbers van de Zeeuwse cultuur een volledige kijkavond te bieden, zowel op hun computer als op hun tv.


Kwaliteit

NetZeeuws.nl is niet bedoeld als upload-medium zoals YouTube, Vimeo of Zeelandnet. Het is de bedoeling dat er producties te zien zijn waar zorg aan is besteed. Zodanig dat ze genoeg kwaliteit hebben om waardering te oogsten bij de liefhebbers, interessante informatie bevatten of  iets toevoegen aan de Zeeuwse gemeenschap. De films worden tevoren getoetst aan dit simpele criterium en mocht er twijfel zijn dan beslist een door het Stichtingsbestuur aangestelde commissie over de plaatsing. Daarover kan niet worden gediscussieerd.

De opzet is niet commercieel, eventuele advertenties dienen om de noodzakelijke (on)kosten te betalen.

Heb je een leuke film voor St. NetZeeuws.nl Mail ons dan even?

Stichting Netzeeuws

Vanaf augustus 2014 is NetZeeuws.nl officieel de Stichting NetZeeuws.nl *)

Dat betekent dat deze website niet alleen een podium is waarop we gaan proberen alle Zeeuwse films te publiceren, maar ook een verzamelpunt kan zijn van waaruit nieuwe initiatieven kunnen worden ondersteund.

De stichting heeft ook de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-status. Dat betekent dat we worden aangemerkt als een goed doel en dat giften kunnen worden afgetrokken van de Inkomsten Belasting. meer info.

*) STICHTING NETZEEUWS.NL
Zetel: Gemeente Middelburg
Voorzitter: Anja van Ast uit Hansweert
Secretaris: Jeannet Sonke uit Biezelinge

Doel:
1. a. het instandhouden, bevorderen en publiek maken van audio en visueel cultureel erfgoed van Zeeland;
b. het publiek maken van films over Zeeland, films gemaakt door Zeeuwse filmmakers en films die interessant zijn voor Zeeuwen via de website
www.NetZeeuws.nl,;
c. het verlenen van medewerking aan het tot stand komen en faciliteren van Zeeuwse filmproducties;
d. het behartigen van belangen van Zeeuwse films in de ruimste zin van het woord;
en voorts al hetgeeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Kamer van Koophandel
nummer
 61255203
RSIN 854272239

Bank: NL 31 RBRB 0898632889
Oprichting 12 augustus 2014 bij Notaris Sauer&Oonk te Vlissingen