De familie Slesarenko uit Kazachstan kreeg in april na 15 jaar wachten in april eindelijk een verblijfsvergunning. Wat betekent Vrijheid voor hen?

Een ontroerend portret over heimwee en vriendschap.

Gemaakt in opdracht van het Kavelruilbureau van de provincie Zeeland, dat bestaat 5 jaar. Zeeuwse boeren vertellen over hun grond en hoe zij daar mee omgaan.

Een portret van beeldend kunstenaar Anna Blom uit Burgh Haamstede.

De documentaire gaat in het bijzonder over 18e-eeuwse schuren in Zeeuws-Vlaanderen. Deze beeldbepalende en karakteristieke gebouwen verdwijnen in sneltreinvaart uit het landschap.

Dick van der Heijde uit Kapelle hoort, denkt, voelt en ziet als ieder ander mens, maar zit letterlijk opgesloten in zijn lichaam.

Na de innundatie van Walcheren in 1945 waren er nauwelijks bouwmaterialen beschikbaar en hebben de inwoners van Walcheren zelf heel functionele en originele bouwwerken gemaakt. De gemeente Veere vindt het hoog tijd om de inwoners op het hart te drukken zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Een beeld van zoveel mogelijk gebruikers van het Zeeuwse Natura2000 gebied. Hoe kijken zij er naar?

Na de innundatie van Walcheren in 1944 werd er eerst Herkaveld. Daarna was er nog een Ruilverkaveling nodig. Ter gelegenheid van de afronding hiervan in 2008, gaf de Dienst Landelijk Gebied opdracht voor deze docu.

Showing all 14 results